Δωρεές

4 καταχωρημένες εγγραφές
(σελίδα 1 από 1)
εμφάνιση εγγραφών ανά σελίδα

ΔΩΡΕΕΣ εις μνήμη 01.09.2017-31.12.2017

ΔΩΡΕΕΣ εις μνήμη 01.09.2017-31.12.2017

ΛΟΙΠΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 2017

ΛΟΙΠΕΣ ΔΩΡΕΕΣ 2017

Δωρεές εις Μνήμην, από 01-01-2017 έως 31-08-2017

Δωρεές εις Μνήμην, από 01-01-2017 έως 31-08-2017

Δωρεά από Κοινωφελές Ίδρυμα «ΤΙΜΑ»

Δελτίο τύπου 04/04/17 για τη δωρεά 35,000 ευρώ από το Κοινωφελές Ίδρυμα «ΤΙΜΑ»