Διοικητικό συμβούλιο

Ο Οίκος Ευγηρίας διοικείτε από 9/μελες Διοικητικό Συμβούλιο βάση του

Άρθρου Νο 4 του καταστατικού του  που αποτελείται από τους :

  • Τσάκο Γεώργιο Πρόεδρο συνταξιούχο πλοίαρχο δημοτικό σύμβουλο Δήμου Χίου
  • Τσαγγαίο Κωνσταντίνο Αντιπρόεδρο Χημικό
  • Σταυρινού Αδαμαντία Διευθύντρια συνταξιούχο Δημοτική υπάλληλο
  • Παπαζή Ευαγγελία Γραμματέα συγγραφέα δημοσιογράφο
  • Μελιτζάνη Μάρκο Ταμία έμπορο
  • Λιγνό Ιωάννη Μέλος καθηγητή Διευθυντή ΕΠΑΛ Καρδαμύλων Χίου
  • Κουκούλη Εμμανουήλ Μέλος  Ψυχολόγο, Δ.Σ Μαθητικής Στέγης «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ»
  • Λιγνό Γεώργιο Μέλος Δημοτικό Σύμβουλο
  • Βασιλάκη Νικόλαο Μέλος Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμύλων Χίου