Διοικητικό συμβούλιο

Ο Οίκος Ευγηρίας διοικείτε από 9/μελες Διοικητικό Συμβούλιο βάση του

Άρθρου Νο 4 του καταστατικού του  που αποτελείται από τους :

  • Γεώργιος Στ. Τσάκος - Πρόεδρος
  • Κωνσταντίνος Π. Τσαγγαίος - Αντιπρόεδρος
  • Χριστίνα Στ. Παπαζή - Γραμματέας
  • Μάρκος Μ. Μελιτζάνης - Ταμίας
  • Ευαγγελία Χρ. Παπαζή - Διευθύντρια
  • Βασιλάκης Αν. Νικόλαος Λιγνό - Μέλος
  • Εμμανουήλ Δ. Κουκούλης - Μέλος
  • Γεώργιος Ε. Λιγνός - Μέλος
  • Ιωάννης Ν. Λιγνός - Μέλος